info@toppik.cz
+421 905 607 111
0 items - 0.00

Your shopping cart is empty

Why not add some items in our Shop

Obecná ustanovení

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu TOPPIK.cz se řídí platnou legislativou ČR a dobrými mravy. Nákup zboží prostřednictvím Toppik e-shopu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Prodávající – TOPPIK s.r.o., Lužická 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50382519 , DIČ 2120320268

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

Zboží – produkty, které se nacházejí v nabídce e-shopu TOPPIK.cz

Zboží je možné objednat pomocí formuláře e-shopu, telefonicky, nebo e-mailem.

Objednávání zboží

Kupující si může prostřednictvím e-shopu objednat jakékoli zboží z nabídky TOPPIK.cz.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlasí s nákupními podmínkami internetového obchodu TOPPIK.cz.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

Pokud zákazník při zadávání kontaktních údajů vyplní svou e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí údaje o odeslání objednávky, nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, pravděpodobně nedošlo k správnému zapsání objednávky do systému. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním údajů požadovaných systémem e-shopu vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se zavazuje, že údaje, které mu kupující poskytne, budou sloužit výhradně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány. Při registraci má kupující možnost zvolit si zasílání informací o nových produktech a službách nebo jiných marketingových informací od prodávajícího.

Prodávající shromažďuje osobní údaje o kupujících výlučně pro účely zpracování a tisku daňových dokladů a marketingové účely. Registrační údaje o kupujících jsou shromažďovány výhradně na základě souhlasu se zpracováním registrace fyzické nebo právnické osoby a jen v případě kdy je tato osoba sama prodávajícímu dobrovolně poskytne.
Prodávající zaručuje, že získané údaje nejsou prodávány ani jiným způsobem zpřístupňovány třetím osobám.

Ceny zboží a platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Provozovatel internetového obchodu TOPPIK.cz není plátcem DPH.

POŠTOVNÉ:

  1. Balné – grátis
  2. Poštovné Česká pošta – 90, – CZK
  3. Poštovné Česká pošta + dobírka 120, – CZK
  4. Poštovné kurýrem (Individuální domluva)
  5. Poštovné kurýrem + dobírka (Individuální domluva)

Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu svým podpisem. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. V souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona č. 108/2000, ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon č. 118/2006 Sb. Z.), Spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají.

Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího, a pokud nedojde k následné dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje do 3 dnů vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu, kterou kupující uvede prostřednictvím e-shopu jako místo doručení.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Většinou se pohybuje v rozmezí 2 – 5 pracovních dnů. V případě méně běžného nebo problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, ve svém zájmu a hlavně v zájmu zákazíka, snížit dodací lhůtu na co nejmenší dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je objednané zboží na skladě.

V případě objednání zboží označeného v e-shopu „Dostupnost: momentálně vyprodáno“ bude prodávající obratem kontaktovat kupujícího o možné dodávce nedostupného zboží a jeho dodání a úhradu dohodne s kupujícím individuálně.

V případě, že je distribuce pozdržena z důvodu nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.

Za zboží je odpovědný prodejce až do doby jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v momentě, kdy prodávající kupujícímu, jeho zástupci nebo dopravci (který je považován za zástupce kupujícího bez ohledu na to, kdo platí dopravní náklady nebo pojištění zboží během přepravy) umožní fyzicky disponovat se zbožím.

Prodávající přebírá na sebe odpovědnost za poškození zásilky zaviněné kurýrem.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo kurýrem.

Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděny termíny dodávek orientační charakter. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až plnou uhradou ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Způsob platby

  1. DOBÍRKA – platba při doručení zboží kurýrovi České pošty nebo jiné kurýrní službě
  2. BANKOVNÍ PŘEVOD – zákazník provede platbu na účet internetového obchodu TOPPIK.cz před odesláním objednávky

Variabilní symbol = číslo objednávky

Po připsání částky na účet bude zboží které je skladem do 24h odeslán zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce

Způsob doručení

Objednané zboží zasíláme obvykle prostřednictvím České pošty, nebo přepravní společností po celém území ČR. Pro objednávky v našem obchodě účtujeme poštovné / ceny přepravy a plateb uvedené v nákupním košíku.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zjistit zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození zásilky je zákazník oprávněn odmítnout převzetí zásilky. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození, nebo jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu TOPPIK.cz

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má možnost stornovat objednávku e-mailem na adresu info@toppik.cz, nebo telefonicky +421905607111, pokud ještě nebyla provedena expedice objednaného zboží. V připade nevyzvednutí zásilky , je kupujíci povinen zaplatit poplatek, který  zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné ve výši 150Kč.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část pokud není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu do 3 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující od smlouvy nemůže odstoupit, pokud se jedná o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (zboží na objednávku).

Možnost vrácení zboží s udáním důvodu

Kupující má právo odstoupit od smlouvy s udáním důvodu do 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně, e-mailem na adrese info@toppik.cz, nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí nepoužité zboží prodávajícímu zasláním na adresu :

TOPPIK

Pack Service, spol. s r. o. / ComGate a.s.
Nádražná 1958
900 28 Ivanka pri Dunaji

Z hygienických důvodu se nedá otevřené balení vrátiť. . Musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím. Pokud zboží plně odpovídalo deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebylo nefunkční, kupující vrátí zboží na své náklady.

Možnost vrácení tovaru do 60 dní, ktoré si zákazník bez udání důvodu chce vrátit, je možný jen v případe, ak si objednal  první krát a balení bilo na vyskoušení  – 3 gramy – cestovní balení.

 

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu do 10 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, bez poštovních nákladu . Podmínkou je fyzické vrácení zboží na adresu provozovatele internetového obchodu TOPPIK.cz.

Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a odesláním objednávky prohlašuje, že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č.. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jako i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Pokud máte nějaké nejasnosti, pochybnosti, či Vám něco nevyhovuje, prosím kontaktujte nás. Vždy se snažíme maximálně vyjít vstříc zákazníkovi v zájmu jeho spokojenosti.